FPC Gent is de eerste high security voorziening in België, die zorg op maat levert aan geïnterneerden in een klinische setting. Na een intensieve periode van opleiding van de medewerkers en tal van testen en simulaties met het oog op veiligheid en beveiliging, nam FPC Gent op 17 november 2014 de eerste zes patiënten, oftewel geïnterneerden, op. De vervolgafdeling ‘Stad’ voor doorgedreven behandeling werd op 16 februari 2015 in gebruik genomen, op 26 mei 2015 de afdeling ‘Haven’ voor resocialisatie en tot slot op 15 september 2015 de afdeling voor re-integratie ‘Park’. Exact één jaar na de opname van de eerste patiënten, stroomde de eerste patiënt uit.

De volledige bezetting van 264 patiënten werd binnen de opstartfase van één jaar gerealiseerd. Naarmate er meer patiënten instroomden, groeide ook de personeelsbezetting.

Forensisch psychiatrisch centrum

De forensische psychiatrie is een deelgebied binnen de psychiatrie dat zich richt op mensen die met de rechterlijke macht in aanraking zijn gekomen en die psychiatrische zorg ...

Informatie en bereikbaarheid

De diverse Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) zijn belast met de uitvoering van de interneringsmaatregel. Wanneer de KBM ertoe beslist dat iemand opgenomen ...

Aandeelhouders met expertise

In FPC Gent kunnen de patiënten rekenen op kwalitatieve zorg en behandeling. De aandeelhouders Parnassia Groep en FPC de Kijvelanden (zorgpartners) kunnen steunen op gespecialiseerde kennis en jarenlange ...